Årsredovisningen för 2022

Årsredovisningen för 2022 finns nu inlagd under fliken Dokument.
Det som saknas är revisionsberättelsen, styrelsens ord samt underskrifter. Detta kommer att kompletteras när det är färdigt.