Intresserad av att hyra ett tidigare soprum

Efter installation av moloker för restavfall och komposterbart hushållsavfall så står våra soprum tomma. Vi har sökt alternativa användningsområden för dessa lokaler och ett alternativ är att hyra ut ett soprum till en och samma person.

Soprummen är ca 18 m2, är utan värme och uthyrs i befintligt skick.

Hyran är 2700 kr/mån.
 
Om du är intresserad, skicka ett mejl till styrelsen@brf-diamanten.se senast den 3:e januari 2024.