Matavfall

Påsar för matavfall finns utlagda i tvättstugorna. Fyllda matavfallspåsar kastas i bruna behållarna i soprummen.