Oseriös firma?

Det har kommit till styrelsens kännedom att en firma tagit kontakt med boende på Diamantgången och erbjudit rengöring av ventilationskanaler från köksfläkt och från badrum till en kostnad av ca 2500 kr. Ett av firmans argument för att man ska anta deras erbjudande är att det finns ett lagkrav. Det är felaktigt! Det lagkrav som funnits togs bort 2004.

Det finns alltså ingen anledning för boende på Diamantgången att anta ett erbjudande om rengöring av ventilationskanaler i bostaden.