Problem med snöröjning

Vi har stora problem med att få undan den stora mängd snö som har fallit de senaste dagarna och som fortsätter att falla. Olyckliga omständigheter har gjort att vi har stått utan snöröjning. Vi jobbar hårt på alla fronter och med alla till buds stående medel med att få undan snön. Vi kommer att få en maskin under kvällen och i morgon morgon får vi mer hjälp. Vi ber om verkligen ursäkt för de problem som detta har medfört.

Filminspelning

Den 1 september kommer produktionsbolaget Art&Bob att filma ett drama för UR/SVT Barn vid lekplatsen precis nedanför Diamantgången 75. De kommer att ha ett litet team som är där under några timmar.

Blomlådor

Vi har fått frågan om föreningen kommer att plantera blommor i våra blomlådor i år. Vi har beslutat att inte att göra det, vi har inte funnit de prisförslag vi fått skäliga.
 
Men är det någon som vill göra fint och själv plantera blommor i blomlådorna eller kanske  tillsammans med någon granne så går det jättebra och det uppmuntras dessutom. Vi kan alla hjälpas åt att göra Diamanten trivsam och vacker!
 
Det kommer inte att utgå någon ersättning från föreningen till de blommor man planterar utan man får själv stå för kostnaden.

Vårstädning

Äntligen en vårstädning utan restriktioner!

Tid: Lördagen den 14:e maj kl. 10:00
Plats: Samling utanför lokalen på Diamantgången 139

För varje full sopsäck får man en lott, där vi lottar ut ett par korgar med lite
smått och gott i!!! Vuxna har en lottring och barnen en egen.

Omkring 12:00 serveras det varmkorv, saft och kaffe med dopp.

Lottdragning ca: 12:30

OBS! Kom ihåg att även städa utsidan av området.

Containrar kommer att finnas vid garagen bakom 139:an.
(containerdörrarna måste gå att stänga)

OBS! Inga elartiklar, målarburkar, bilbatterier eller annat farligt avfall i någon container!

Vi ser fram emot soligt väder och många medverkande så att vi får ett välstädat Diamanten.

Välkomna! 🙂

Motioner

Eventuella motioner till den ordinarie föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den  21 mars  2022. Skicka motioner till styrelsen@brf-diamanten.se alt. lägg i brevlådan på Diamantgången 245.

Datum för stämman är ännu inte bestämd men kommer att meddelas senast två veckor före stämman.

Frågor/förslag kan alltid skickas till styrelsen löpande under året, och inte sparas som motion till föreningsstämman.

Start av ny hantering av restavfall och matavfall

För att sänka föreningens kostnader för sophämtning och för att slippa de problem vi har med soprummen har underjordsbehållare för rest- och matavfall installerats. Det som återstår är lite asfalteringsarbete och det kommer att göras till våren men det är inget som hindrande för att ta dem i bruk redan nu.

Underjordsbehållarna öppnas och tas i bruk from. 10 jan.

Soprummen är tillgängliga till sista ordinarie hämtning som är den 12 jan.

Källsortering, grovsopor och annat avfall hänvisas även i fortsättningen till kommunens miljöstationer. Är ni osäkra på hur ni ska sortera ert avfall och vilka lagar och regler som
gäller kring detta kan man kontakta kommunen för mer information.

Länk till sorteringsguiden:
https://www.tyreso.se/boende–miljo/avfall-och-atervinning/sorteringsguiden.html

Kontakta styrelsen om ni har några frågor.

Byte av ekonomisk förvaltare

From 2022-01-01 kommer vi att byta ekonomisk förvaltare från Riksbyggen till HSB.

Om ni har fått hyresavier via Kivra eller i postlådan från Riksbyggen ska de inte betalas, avier kommer att skickas från HSB i januari månad 2022.

Ni som nu har autogiro kommer då att få ändra till HSB:s konto när avierna kommer.

Vi hoppas att bytet inte ställer till med några problem för er.

Ny hantering av hushållsavfall

För att sänka föreningens kostnader för sophämtning och för att slippa de problem vi har med soprummen kommer underjordsbehållare för hushållsavfall att börja installeras under v.36 med början med de högst upp i området. Underjordsbehållarna kommer att tas i bruk så snart installationen är klar och sophämtarna är redo för en övergång, mer information kommer när vi vet mer.

En mindre behållare för komposterbart avfall kommer installeras bredvid en större för vanligt hushållsavfall. 6 nya sopkärl vid 3 stationer kommer att ersätta dagens 4 soprum.

Underjordsbehållarna kommer att installeras längs med bilvägen som går upp i området. Kartor med underjordsbehållarnas placering finns uppsatta i anslagstavlorna.

Källsortering, grovsopor, och annat avfall hänvisas även i fortsättningen till kommunens miljöstationer. Är ni osäkra på hur ni ska sortera ert avfall och vilka lagar och regler som gäller kring detta kan man kontakta kommunen för mer information.