Start av ny hantering av restavfall och matavfall

För att sänka föreningens kostnader för sophämtning och för att slippa de problem vi har med soprummen har underjordsbehållare för rest- och matavfall installerats. Det som återstår är lite asfalteringsarbete och det kommer att göras till våren men det är inget som hindrande för att ta dem i bruk redan nu.

Underjordsbehållarna öppnas och tas i bruk from. 10 jan.

Soprummen är tillgängliga till sista ordinarie hämtning som är den 12 jan.

Källsortering, grovsopor och annat avfall hänvisas även i fortsättningen till kommunens miljöstationer. Är ni osäkra på hur ni ska sortera ert avfall och vilka lagar och regler som
gäller kring detta kan man kontakta kommunen för mer information.

Länk till sorteringsguiden:
https://www.tyreso.se/boende–miljo/avfall-och-atervinning/sorteringsguiden.html

Kontakta styrelsen om ni har några frågor.

Byte av ekonomisk förvaltare

From 2022-01-01 kommer vi att byta ekonomisk förvaltare från Riksbyggen till HSB.

Om ni har fått hyresavier via Kivra eller i postlådan från Riksbyggen ska de inte betalas, avier kommer att skickas från HSB i januari månad 2022.

Ni som nu har autogiro kommer då att få ändra till HSB:s konto när avierna kommer.

Vi hoppas att bytet inte ställer till med några problem för er.

Ny hantering av hushållsavfall

För att sänka föreningens kostnader för sophämtning och för att slippa de problem vi har med soprummen kommer underjordsbehållare för hushållsavfall att börja installeras under v.36 med början med de högst upp i området. Underjordsbehållarna kommer att tas i bruk så snart installationen är klar och sophämtarna är redo för en övergång, mer information kommer när vi vet mer.

En mindre behållare för komposterbart avfall kommer installeras bredvid en större för vanligt hushållsavfall. 6 nya sopkärl vid 3 stationer kommer att ersätta dagens 4 soprum.

Underjordsbehållarna kommer att installeras längs med bilvägen som går upp i området. Kartor med underjordsbehållarnas placering finns uppsatta i anslagstavlorna.

Källsortering, grovsopor, och annat avfall hänvisas även i fortsättningen till kommunens miljöstationer. Är ni osäkra på hur ni ska sortera ert avfall och vilka lagar och regler som gäller kring detta kan man kontakta kommunen för mer information.

Vårstädning på Diamanten

I rådande coronatider blir det en något avskalad vårstädning. Tyvärr en upprepning från förra året. Det blir ingen förtäring och inte heller några lottringar. Allt för undvika trängsel så mycket som möjligt. Men det finns ett område att städa och möjlighet att slänga saker i de containrar som ställs ut. Hoppas så många som möjligt hjälper till att hålla fint.

Tid: Lördagen den 8:e maj kl. 10:00
Plats: samling utanför lokalen på Diamantgången 139

OBS! Kom ihåg att även städa utsidan av området.

Containrar kommer att finnas vid garagen bakom 139:an (containerdörrarna måste gå att stänga)

OBS! Inga elartiklar, målarburkar, bilbatterier, bildäck eller annat farligt avfall i någon container!

Vi ser fram emot soligt väder och många medverkande så att vi får ett välstädat Diamanten! 🙂

Vi byter teknisk förvaltare

Från den 1:a mars 2021 byter Brf Diamanten teknisk förvaltare från Driftia till Storholmen.

Det betyder att du från och med 1:a Mars 2021 ska vända dig till Storholmen med din felanmälan.

Vid felanmälan kan du mejla, ringa eller gå in på www.storholmendirekt.se.

Kontaktuppgifter till Storholmen och felanmälan:

0771–786 746
www.storholmendirekt.se
info@storholmen.se

De har personlig service måndag – fredag mellan kl. 07.00 – 21.00

Vi tackar Driftia för den tid som varit och ser fram mot ett gott samarbete med Storholmen!

Motioner

Eventuella motioner till den ordinarie föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 mars 2021. Skicka motioner till styrelsen@brf-diamanten.se alt. lägg i brevlådan på Diamantgången 245.

Datum för stämman är ännu inte bestämd men kommer att meddelas senast två veckor före stämman.

Frågor/förslag kan alltid skickas till styrelsen löpande under året, och inte sparas som motion till föreningsstämman.

Tänk på brandrisken när du tänder adventsljus och testa din brandvarnare

Årets mörkaste tid är här och vi lyser upp tillvaron med adventsstjärnor och ljus men det är också årets högtid för bostadsbränder. Läs under Brandskydd hur du kan skydda dig från brandfaran och i stället bara njuta av det mysiga skenet.

Testa din brandvarnare! Testa genom att trycka in den testknapp som finns på alla brandvarnare. Om den inte börjar tjuta så prova med ett nytt batteri, hjälper inte det så måste brandvarnaren bytas ut.

Oseriös firma?

Det har kommit till styrelsens kännedom att en firma tagit kontakt med boende på Diamantgången och erbjudit rengöring av ventilationskanaler från köksfläkt och från badrum till en kostnad av ca 2500 kr. Ett av firmans argument för att man ska anta deras erbjudande är att det finns ett lagkrav. Det är felaktigt! Det lagkrav som funnits togs bort 2004.

Det finns alltså ingen anledning för boende på Diamantgången att anta ett erbjudande om rengöring av ventilationskanaler i bostaden.