Papperskorgar

Det händer ofta att påsar med hushållssopor slängs i papperskorgarna i området. Det gör att dessa blir fort fulla och locket inte går igen. Skator gör hål på påsarna och en del hamnar på marken. Det finns råttor i området som kommer fram till det som ligger på marken.
Hushållssopor får inte kastas i papperskorgarna.

Tidplan för takbyten 2023

Nu har vi en detaljerad tidplan för arbetet att byta tak på tre hus i det nedre gula området.

Som ni noterat är arbetet med DG 1-11 i full gång och det går som planerat. Det huset kommer att vara klart v. 20. Veckan därpå, v. 21, startar arbetet med att bygga ställningar till huset DG 25-31. Jobbet med det huset ska vara avslutat v. 32. Arbetet med det sista huset för året, DG 13-23, startar v. 33 och ska vara avslutat v. 46.

En-två veckor före byggstart för respektive hus kommer byggfirman genomföra en inspektion inomhus av alla lägenheter. Detta för att veta vilka eventuella skador som redan finns i respektive lägenhet. Ni kommer att få mer exakt information om detta vid ett senare tillfälle.

Det ni bör vara förberedda på är att ni inte kommer ha tillgång till era uteplatser eller balkonger under byggtiden.

Paketbox i vårt kvarter

För några dagar sedan installerade företaget iBoxen en paketbox i anslutning till våra postboxar som är i närheten av tvättstugan på Diamantgången 85. De transportbolag kan leverera paket är Bring, Best Transport, FedEx/TNT, MTD/Earlybird, Pressens Morgontjänst, UPS, Schenker, DHL och Airmee. De första bolagen kommer att börja leverera inom 1-3 månader, det tar alltså ett tag innan detta är i full drift.

För att kunna hämta paket i boxen måste du installera iBoxens app i din telefon (www.iboxen.se/app) samt ha ett bank-id.  Om det blir stor användning av boxen som utlämningsställe har iBoxen aviserat att de är intresserade att ställa upp fler boxar i vårt kvarter och då i anslutning till postboxarna vid Diamantgången 139 och 245.

Motioner

Eventuella motioner till den ordinarie föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 3:e mars  2023. Skicka motioner till styrelsen@brf-diamanten.se alt. lägg i brevlådan på Diamantgången 245 eller föreningens postbox.

Datum för stämman är ännu inte bestämd men kommer att meddelas senast två veckor före stämman.

Frågor/förslag kan alltid skickas till styrelsen löpande under året, och inte sparas som motion till föreningsstämman.

Renovering av tak

Vi har under 2021 och 2022 renoverat både tak och fasad på ett antal hus. Renoveringsarbetet kommer att fortsätta under 2023 men då enbart med renovering av tak. Vi börjar med de äldsta taken och där fasaden redan är bytt, alltså i det nedre gula området av Diamanten. Det är inte i detalj planerat i vilken ordning och när taken ska renoveras men beslut kommer snart och det tas i samråd med entreprenören. Det vi ändå kan säga är att byggstarten sker runt 1 mars och att det första huset ut är Diamantgången 1-11. Mer information kommer och de direkt berörda kommer att informeras i god tid med lapp i lådan.